gv@\Z

30Nx

Γ

(PʁF~)
z
1@SyѕS 1@S 1,183,533
ls 535,182
s 648,351
2@Jz 1@Jz 1
3@gpyю萔 1@gp 2,095
2@萔 72
4@ 1@G 99,294
5@g 1@g 900
Γv 1,285,895

Ώo

(PʁF~)
z
1@c 1@c 2,596
2@ 1@Ǘ 130,365
3@q 1@| 714,379
4@{ݔ 1@{ݔ 97,622
5@” 1@” 339,933
6@\ 1@\ 1,000
Ώov 1,285,895
@